0948 50 60 79
0,00 € / 0ks

Ochranna osobných údajov

 

Osobné údaje v bezpečí

 • Vami poskytnuté údaje budú použité pre úkony spojené s vybavením objednávky
 • Na žiadosť zákazníka budú poskytnuté údaje vymazané a nebudú naďalej využívané
 • Vami poskytnuté údaje sú bezpečne uložené a zabezpečené proti zneužitiu

 

 1. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely vybavenia objednávky a marketingové účely výlučne so súhlasom dotknutej osoby v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Kupujúci prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho. Práva kupujúceho ako dotknutej osoby, ktorej osobné údaje Predávajúci spracováva, sú uvedené v ustanovení § 28 Zákona o ochrane osobných údajov.

 2. Zaslaním objednávky Predávajúcemu kupujúci vyhlasuje, že v zmysle ustanovenia § 11 Zákona o ochrane osobných údajov dáva Predávajúcemu súhlas, aby Predávajúci spracovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho v súvislosti s plnením zmluvy o predaji tovaru, a to vo všetkých potrebných informačných systémoch. Súhlas sa týka aj cezhraničného prenosu osobných údajov kupujúceho za účelom evidencie uzavretých zmlúv o predaji tovaru, fakturácie, marketingu atď.

 3. Zaslaním objednávky Predávajúcemu kupujúci potvrdzuje, že bol informovaný o tom, že jeho osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa budú spracovateľom spracované pre účely vybavenia objednávky, ponúkania obchodu a služieb a marketingové účely. Kupujúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť akúkoľvek zmenu spracovávaných osobných údajov, aby objednávka kupujúceho mohla byť správne vybavená.

 4. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy o predaji tovaru a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Po splnení účelu spracúvania Predávajúci zabezpečí likvidáciu osobných údajov kupujúceho.

 5. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou, a to zaslaním písomného oznámenia podpísaného kupujúcim na poštovú adresu PROFI matrace s.r.o., Strážnická 19, 909 01 Skalica alebo na e-mailovú adresu obchod@zdravotnematrace.sk

 6. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne.

Výhody nákupu u nás
 • Doprava ZADARMO
 • Vankúš ZADARMO
 • Atypické matrace na mieru
 • Skúsenosti 9 rokov
 • Vybraný tovar do 5 dní
 • 1. eshop s matracmi na trhu
 • Slovenská firma
 • Výroba do 10 dní
 • Možnosť vrátiť do 15 dní