Detská obezita má viacero príčin. Jednou z nich môže byť aj nedostatok spánku

Nedávne štúdie preukázali, že u detí, ktoré spia menej, ako je odporúčané pre ich vek, sa zvyšuje riziko vzniku obezity. Potvrdilo sa, že deti a dospievajúci, ktorí pravidelne spia menej ako ostatní v rovnakom veku, v dospelosti viac priberajú a je u nich vyššia pravdepodobnosť, že budú mať nadváhu alebo budú obézni.

dievča spí

Obezita bola vyhlásená za globálnu pandémiu

Výskyt obezity sa celosvetovo zvýšil natoľko, že Svetová zdravotnícka organizácia WHO ju v súčasnosti vyhlásila za globálnu epidémiu. A hoci kľúčové pri boji s obezitou zostávajú zdravé stravovanie a pohyb, netreba zabúdať, že rovnako dôležitý je aj dostatok spánku.

Okrem iného, nadváha môže viesť ku kardiovaskulárnym ochoreniam a cukrovke 2. typu, ktorej výskyt sa zvyšuje aj u detí. Zároveň je detská obezita spojená aj so psychologickými symptómami, ako sú depresia a úzkosť, nízke sebavedomie a nižšia kvalita života, a so sociálnymi problémami, ako je napríklad šikanovanie.

Tip: Zdravý spánok u detí

Spánok a detská obezita

Súvislosť medzi dĺžkou spánku a obezitou u detí skúmali desiatky štúdií na piatich kontinentoch. Väčšina z nich pritom zistila presvedčivú súvislosť medzi nedostatkom spánku a nadváhou. Najsilnejšie dôkazy pochádzajú zo štúdií, ktoré sledovali spánkové návyky veľkého počtu detí počas dlhého časového obdobia (tzv. longitudinálne štúdie). Zároveň tiež upravili množstvo ďalších faktorov, ktoré by mohli zvýšiť riziko obezity detí, ako je obezita rodičov, čas strávený pri televízii a fyzická aktivita.

dieťa je

Napríklad britská štúdia, ktorá sledovala viac ako 8 000 detí od narodenia, zistila, že deti, ktoré vo veku 3 rokov spali menej ako 10 a pol hodiny denne, mali o 45 % vyššie riziko obezity vo veku 7 rokov v porovnaní s deťmi, ktoré spali viac ako 12 hodín denne. Spánkové návyky v detstve môžu mať dokonca dlhodobý vplyv na hmotnosť, ktorý môže prechádzať až do dospelosti. Výskumníci na Novom Zélande vo svojej štúdii sledovali 1 037 detí od narodenia do veku 32 rokov a od rodičov zbierali informácie o priemernom počte hodín spánku u ich detí vo veku 5, 7, 9 a 11 rokov. Každé skrátenie spánku v detstve o jednu hodinu bolo spojené s až o 50 % vyšším rizikom obezity vo veku 32 rokov.

Ako spánok vplýva na telesnú hmotnosť?

Spánok je sľubným cieľom prevencie obezity Vedci predpokladajú, že chronický nedostatok spánku môže viesť k nárastu telesnej hmotnosti niekoľkými spôsobmi, a to buď zvýšeným prijímaním množstva jedla, alebo znížením množstva energie, ktorú ľudia spaľujú. Nedostatok spánku môže mať na svedomí:

  • Nárast hladu - spánková deprivácia môže zmeniť hormóny, ktoré riadia hlad. Pri nedostatku spánku dochádza k zvýšeniu hladiny hormónu stimulujúceho chuť do jedla, tzv. ghrelínu a zníženiu hladiny hormónu navodzujúceho pocit sýtosti - leptínu, čo sa prejavilo zodpovedajúcim zvýšením hladu a chuti do jedla (najmä do jedla bohatého na tuky a sacharidy). Leptín sa vylučuje v tukových bunkách a pomáha mozgu signalizovať, kedy má spomaliť jedenie. Ghrelín, ktorý sa vylučuje v žalúdku, zase stimuluje hlad.

čítanie pred spaním

  • Zníženie fyzickej aktivity - pri nedostatku spánku dochádza k zvýšenej únave a tým aj k obmedzeniu fyzických aktivít.
  • Zníženie telesnej teploty – nedostatok spánku môže spôsobiť pokles telesnej teploty, čo môže následne viesť k zníženiu energetického výdaja.

Tipy, ako uložiť deti do postele skôr

  • Naplánujte si krátku rutinu pred spaním približne 30 minút pred požadovaným časom na spánok.
  • Vypnite všetky elektronické zariadenia 1 hodinu pred spaním, dieťaťu pripravte teplý kúpeľ a umyte mu zuby, prečítajte mu rozprávku alebo zaspievajte uspávanku a zhasnite svetlo.
  • Ak pre časový sklz nestíhate absolvovať všetky pravidelné činnosti pred spaním, nevynechávajte ich, radšej ich o niečo skráťte. Napríklad namiesto 10 minút na čítanie skráťte na 5 minút na čítanie.
  • Bezprostredne pred spaním sa s deťmi vyhýbajte intenzívnej fyzickej aktivite, napríklad hraniu hier náročných na pohyb.

Tip: Autizmus ovplyvňuje aj spánok. Prečítajte si, čo by mali vedieť rodičia autistických detí

Google+