Takto naučíte svoje deti ustlať si posteľ

Keď ako rodičia premýšľate o najlepšom spôsobe skĺbenia domácich prác s výchovou detí, potom práve ustielanie postele je v mnohých ohľadoch ideálnou aktivitou. Na jednej strane je to každodenná činnosť, ktorá netrvá dlho a dá sa ľahko zaradiť do ranného režimu. Na strane druhej predstavuje veľmi názorný a praktický spôsob vedenia detí k užitočným návykom a kladnému postoju k povinnostiam. A v neposlednom rade si aj sami trochu uľahčíte život.


Mladá rodina si spoločne ustiela posteľ

Dva dobré dôvody

Ustielanie postele, ako súčasť rannej rutiny, môže dieťa priviesť k dvom dôležitým zisteniam:

  1. Učí ho poriadkumilovnosti, ktorá nie je len o udržiavaní svojho bezprostredného životného priestoru. Premena postele do želanej podoby vlastnými silami prináša aj príjemný pocit naplnenia. Pomáha tak dieťaťu pri budovaní dôvery vo vlastné schopnosti pretvárať chaos na poriadok.
  2. Umožní mu tiež pravidelne na vlastnej koži zažívať pocit uspokojenia z dokončenej úlohy. Podstatný je fakt, že dieťa jednu z prvých povinností dňa splní samo, hoci ide o takúto menej významnú záležitosť. Prispieva to k nadobudnutiu sebavedomia a kontroly nad situáciou, ktoré potom rezonujú aj po zvyšok dňa. A ak sa i náhodou vytratia, pohľad na ustlanú posteľ dokáže pozitívne postoje rýchlo privolať späť.

Ako na to

Keďže je to nenáročná činnosť, primerané je zapojiť do nej už deti vo veku 4 – 5 rokov. Neočakávajte však hneď od začiatku ich nadšenie. To vyvoláte len postupne, vhodnou motiváciou. Dbajte pritom na to, aby ste deti do ničoho nenútili. Využite skôr príležitosť na vyjednávanie a budovanie vzájomnej dôvery.

Menšie deti sa veľmi rady angažujú, stávajú súčasťou skupinovej snahy a pridávajú ruku k dielu. Ale ľahšie sa aj vzdávajú, najmä keď sú osamote, alebo sa im nedarí podľa ich predstáv. A čo ich odrádza najviac, je pocit, že výsledok ich snahy nie je pre rodičov dosť dobrý.

Začnite preto spoločne. Poproste o pomoc pri naťahovaní plachty na matrac, alebo rozmiestnení vankúšov. Ak niečo nechajú nakrivo, či skrútené, nepoukazujte na to, ani to neopravujte. Majte na pamäti, že cieľom je vytvorenie návyku, nie dokonale uhladená posteľ. Ak po takej túžite, ustielajte ju radšej sami.

V čom však neustupujte, je pravidelnosť. Vracať sa k ustielaniu len sporadicky, raz za čas, nemá význam. Ideálne je robiť to spoločne každý deň a v rovnakom čase. Počas prvých dní môže celý proces trvať dlhšie, tak si na to vyhraďte obdobie bez zhonu, napríklad cez prázdniny.

Mladé dievčatko si ustiela svoju postel

U starších detí sa situácia mení. Mali by si už sami udržiavať celú izbu, nielen posteľ. Motivovať ich k tomu si vyžaduje premyslenejší prístup a širšiu diskusiu o rozdelení úloh v rodine. Otvoriť ju môžete napríklad prirovnaním zodpovednosti za poriadok k zodpovednosti v rámci inej, s pohľadu dieťaťa príťažlivejšej, aktivity: „Ak si dosť rozumný/á na víkend s kamarátmi na chate, iste chápeš aj dôvody pre poriadok vo svojej izbe.”

Čo sa praktickej pomoci z vašej strany týka, určite deťom najprv ukážte, ako ustielate vy. Vysvetlite im postup a ako si poradiť pri ťažkostiach. V prípade, že niekam nedočiahnu, natrvalo im odsuňte posteľ od steny.

Počas nasledujúcich dní zisťujte ich pocity a či by niečo chceli robiť inak. Najskôr to z ich strany bude učenie štýlom „pokus-omyl“ a spätná väzba vám o prípadnej frustrácii napovie viac, ako pozorovanie.

Keď ustielate spoločne, skúste to brať ako hru, pri ktorej má dieťa čo najpresnejšie kopírovať vaše pohyby. Alternatívne, hrajte na čas, alebo v rytme hudby.

Vzbudiť väčší záujem môžu aj obliečky s témou obľúbenej rozprávky, alebo komiksu. Rovnako tak plyšové hračky, ktoré posteľ „obývajú“ počas dňa a dieťa im akoby vytváralo pohodlie.

Pre uľahčenie námahy pri menších deťoch použite obliečky o trochu väčšie, ako sú vankúše a periny.

Starším, samostatnejším, deťom poskytne ustielanie aj priestor na realizáciu tvorivosti. Perinové origami ponúka množstvo inšpirácie.

Skvelou príležitosťou na využitie detského entuziazmu je kúpa novej postele, či matracu. Zvýšený záujem a starostlivosť o novú vec sú prirodzené a zavedenie režimu pravidelného ustielania prijmú vtedy deti jednoduchšie.

Ustielanie postele predstavuje pravidelné, rýchle a efektívne cvičenie v komunikácii, vyjednávaní, organizácii a prekonávaní sa v prospech okolia. Okrem toho umožňuje formovanie prospešných návykov a prispieva k osobnostnému rastu.

Nebola by škoda ho nevyužiť?

 

Google+