Návod k používaniu nového matraca

Obľúbené matrace 1+1 XENIAAby Vám nové matrace slúžili k Vašej maximálnej spokojnosti a mohli ste ich využívať čo najdlhšie, je potrebné dodržiavať nasledujúce podmienky.

Ako zaobchádzať s odnímateľným matracovým poťahom

Matrace sú opatrené odnímateľným poťahom. Pri manipulácii s poťahom dbajte na to, aby neprišlo nevhodným odnímaním, alebo navliekaním poťahu k poškodeniu jadra, alebo návleku.

Poťah matraca je potrebné ošetrovať podľa symbolov všitých do poťahu každého matraca. Poťah matraca čistite len výrobkami k tomu určenými a postupujte podľa návodu výrobcu čistiaceho prostriedku.

Podmienky záruky na matrace

Nevystavujte matracové jadro bez poťahu priamemu slnečnému žiareniu. Priame slnečné žiarenie môže urýchliť aj blednutie poťahu matraca.

Matrac jedenkrát mesačne otočte a vysajte od prachu. U textílií môže prísť k zvlneniu. Vadou nie je ani zmena rozmeru poťahu spôsobená štandardným používaním matraca. Odchýlka od rozmerov uvedených na štítku matraca môže byť +/- 1,5% u šírky a +/- 1% u dĺžky poťahu.

Dbajte na správnu voľbu podkladu pod matrac podľa jeho typu (Ako kombinovať matrace a rošty). Výrobca neručí za škody vzniknuté dodatočnou úpravou jadra spotrebiteľom.

Matrace sa dodávajú z hygienických dôvodov v nepriedušnom balení. Po vybalení z fólie matrace vykazujú charakteristický "zápach", rovnako ako aj iné výrobky po ich rozbalení. Toto nie je závada a nemá vplyv na zdravie človeka. Je potrebné matrace dostatočným spôsobom odvetrať. Po niekoľkých dňoch "zápach" zoslabne alebo zmizne.

Okrem základných pokynov starostlivosti o matrac Vám ponúkame aj ďalších 10 praktických tipov ako sa správne starať o matrac

Záruka na matrace sa vzťahuje na vady vzniknuté v dôsledku nekvalitnej výroby a vady materiálu použitého k výrobe matraca. Výslovne sa záruka nevzťahuje na: opotrebenie materiálu spôsobené štandardným používaním matraca, na vyblednutie dezénu povrchu poťahu, na škody spôsobené nesprávnou manipuláciou, uložením na nesprávny typ podložky event. roštu, mechanickým poškodeniam, alebo nevhodným použitím matraca.

Google+