Ako vybrať matrace pre ležiacich pacientov

Sami vieme, ako starostlivo si vyberáme matrac, na ktorom budeme tráviť noci. Čo však musí spĺňať matrac, ktorý je určený pre tých, ktorí na ňom musia tráviť nielen noci, ale aj celé dni? Reč je o matracoch pre ležiacich pacientov, ktoré svojím zložením a ortopedickými vlastnosťami uľahčujú pacientom dlhodobý pobyt na lôžku. Umožňujú dokonalé kopírovanie kriviek tela, poskytujú oporu svalom a chrbtici a zabraňujú aj vzniku preležanín.

antidekubitný matrac

Dlhodobé ležanie a dekubity u imobilných ležiacich

Preležaniny, odborne nazývané dekubity, sú strašiakom, ktorý ohrozuje všetkých, ktorí sú prinútení tráviť na posteli dlhé hodiny bez pohybu. Častokrát postihujú nevládnych starých ľudí, ale rizikoví sú všetci, ktorí sú dlhodobo pripútaní na lôžko v dôsledku vážnej choroby či úrazu. Vznikajú vplyvom dlhšie trvajúceho tlaku, pričom predilekčné miesta sú oblasti s tenkou vrstvou tuku alebo svalov, kde kosť tlačí na podložku.

Zo začiatku dochádza k vzniku drobných, nenápadných rán, veľmi rýchlo sa však ich stav zhoršuje a rany sa prehlbujú. Otvorené rany predstavujú vstupnú bránu pre infekciu a ak sa s liečbou nezačne včas, môže dôjsť až k otrave krvi, zápale kostí a následnej smrti pacienta. Najčastejšie sa s dekubitmi stretávame na krížoch, lakťoch, ramenách, pätách či bedrových kĺboch. Na predchádzanie vzniku preležanín sa používajú antidekubitné matrace.

Komu odporúčame antidekubitné matrace

 • rekonvalescentom po úraze
 • dlhodobo chorým pripútaným na lôžko
 • imobilným starým ľuďom
 • ležiacim pacientom s ortopedickými problémami

matrace pre ležiacich

Antidekubitné matrace sú špeciálne zdravotné matrace

Antidekubitné matrace sa používajú nielen v nemocniciach, hospicoch a zariadeniach sociálnych služieb, ale nie sú ničím výnimočným ani v domácnostiach. Ideálny zdravotný antidekubitný matrac dosahuje hodnoty tlaku na rizikových miestach pod hodnotu 32 mm Hg - 4,27 kPa. To je totiž tlak, pri ktorom dochádza vplyvom nedostatočného prekrvenia niektorých oblastí kože k uzavretiu drobných kapilár a následnému vzniku dekubitov. Vo všeobecnosti sa matrace proti preležaninám rozdeľujú na dve skupiny, a to na aktívne a pasívne. 

 • Aktívne antidekubitné matrace sú zložené z niekoľkých vzduchových komôr, ktoré majú za úlohu zabezpečiť, aby tlak nepôsobil výhradne na jedno miesto na tele. Tým efektívne zamedzujú vzniku dekubitov a pomáhajú aj pri ich liečbe. Množstvo vzduchu v jednotlivých komorách sa dá meniť kompresorom, v dôsledku čoho je tlak na telo ležiaceho človeka premenlivý. Najčastejšie je vzduchom naplnená každá druhá vzduchová komora, pričom každá prvá je prázdna. Po určitom čase  sa náplň v komorách vystrieda. Dokonca existujú matrace, u ktorých je možné nastaviť čas, po akom dôjde k výmene komôr.
 • Druhú skupinu tvoria pasívne penové matrace z kvalitnej peny typu ANTIDEKUBIT HR alebo z tvrdších penových materiálov so špeciálnou úpravou. Antidekubitný penový matrac sa vyznačuje tým, že má po celej ploche vytvorené pozdĺžne i priečne zárezy. Vďaka nim sa tlak tela na podložku rovnomerne rozloží a zabraňuje sa tomu, aby sa sústredil na jedno miesto. Niektoré druhy matracov sú obojstranné, pričom každá strana matraca má inú tvrdosť.

matrace pre ležiacich pacientov

Výhody antidekubitných ortopedických matracov

 • Pôsobia preventívne proti vzniku preležanín.
 • Pomáhajú pri liečbe dekubitov.
 • Mnohé disponujú masážnym efektom.
 • Aktívne podporujú krvný obeh u ležiacich pacientov.
 • Mnohé sú vhodné pre klasické aj polohovacie postele.

Poťahy na matrace proti preležaninám

Matrace proti preležaninám bývajú chránené poťahom, ktorý je ukončený prostredníctvom zipsu s chlopňou, chrániacou matrac proti pretečeniu (znečisteniu). Vďaka zipsu sa dá poťah ľahko vyzliecť a oprať aj pri vysokých teplotách. Snímateľný poťah na matrac často býva antibakteriálny, niekedy má dokonca zdravotnícku vodeodolnú povrchovú úpravu alebo je paropriepustný.

Rošty vhodné pod antidekubitné  matrace

Antidekubitné matrace je poväčšine možné uložiť na polohovateľné, ako aj na klasické rošty. To, na aký rošt je vhodné matrac položiť, by mal uvádzať priamo výrobca daného matraca. Prevažnú väčšinu dlhodobo ležiacich pacientov je však nevyhnutné pravidelne polohovať, preto odporúčame zvoliť si polohovateľný rošt. Vybrať si potom môžeme z takých roštov, pri ktorých sa dá polohovať len hlava alebo nohy, prípadne také, ktoré sa dajú polohovať na viacerých miestach. Polohovacie rošty sú oproti klasickým výhodné aj v tom, že uľahčujú kŕmenie, umývanie alebo ošetrovanie ležiaceho pacienta.

Google+